Okrogle mize se bodo dotaknile najrazličnejših tematik, ki se tako ali drugače povezujejo z makerstvom in maker skupnostjo.

Uravnotežena dieta potrošnje

Prva okrogla miza v sklopu spletnih dogodkov letošnjega celoletnega dogodka Maker Faire Ljubljana 2020 so bo odvila v sredo, 2. decembra 2020 ob 17h.

Gostje: Ivana Florencija Oven, Matija Goljar, dr. Marko Vrtovec

Kaj si želimo potrošniki? Varne, kakovostne in atraktivne produkte, nekaj kar nam bogati življenje. Želimo si tisto, kar najbolje ustreza našim vizijam, a hkrati si želimo, da nam trg ponudi in vzbudi nove misli, nova doživetja. Občasno se nam oglasi vest in nas opomni na trajnostno delovanje. Kupimo lokalno, brez embalaže, samo tisto nujno. Pripišemo si točko pri zeleni in pravični potrošnji, a gremo kmalu v minus, saj imamo kitajski česen cenejši in nepotrebno potrebo po novem modelu telefona. Toda, saj prispevamo k globalni ekonomiji!

Pot od ideje do prodajnega artikla postaja vedno krajša in enostavnejša. Klik stran lahko preverimo konkurenco, se poučimo o naših ciljnih kupcih, si ogledamo vse Ted-e o nevroekonomiji in postavimo trgovino. Dostop do informacij in hitra produkcija nam vzbujata domnevo o napredku in o dvigu ustvarjalnosti. Veliko nas je, ki si organiziramo “naredi sam” večere in nemalo produktov nas že olajša neljubega iskanja in preizkušanja s predpripravljenimi kompleti. Nas DIY spodbuja k samostojnemu ustvarjanju ali v potrošnjo? Kaj je prava mera inovatorstva in produkcije ter na drugi strani odgovornega delovanja v trajnostnem razvoju? Čemu smo se pripravljeni odpovedati, da dosežemo trajnostno delovanje in ali si res moramo odrekati?